You are currently viewing Įsteigti Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriai

Nuo šių metų liepos 1 dienos, įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimams, visų administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas perduotas nagrinėti ne teismo tvarka. Pakeitus ANK policijos pareigūnams suteikti įgaliojimai nagrinėti ne tik daugiau administracinių nusižengimų bylų, tačiau jos bus ir sudėtingesnės.  Tai reiškia, kad visos administracinių nusižengimų bylos, siekiant skaidrumo, objektyvumo, jau nagrinėjamos specializuotuose padaliniuose, o ne teritoriniuose policijos komisariatuose.

Pareigūnai nagrinės administracinių nusižengimų bylas, kuriose bus privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą, taip pat bylas – dėl teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymo ir kitas sudėtingas bylas, už kurias sankcijose numatytos baudos iki 6000 eurų.

Policijos pareigūnai papildomai nagrinėja bylas dėl administracinių nusižengimų:
1) už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankciją numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija 1500 Eur, bylas arba administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnį gali būti skiriamas (arba privaloma skirti) turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas, bylos;
2) numatytus ANK 224 straipsnio 1 dalyje, 506, 508 straipsniuose;
3) kuriose administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo arba nukentėjusysis yra nepilnametis.

Siekiant efektyvios, kokybiškos administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo funkcijos, ši funkcija buvo centralizuota ir specializuota, tokiu būdu sudarytos sąlygos vieningai praktikai formuoti. Todėl apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose įsteigti savarankiški Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriai. Pagrindinis šių skyrių uždavinys – nagrinėti administracinių nusižengimų bylas. Šio skyriaus pareigūnai nagrinėja bylas pagal visų atitinkamo apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių ar jo prižiūrimoje teritorijoje Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus. 

Kelių eismo taisyklių pažeidimų, užfiksuotų ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, tyrimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tvarka nesikeistų, t.,y. juos tirs ir nagrinės Lietuvos kelių policijos pareigūnai. 

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriuje bylos nagrinėjamos ne tik rašytinio, bet ir žodinio proceso tvarka. Žodinis bylų nagrinėjimo procesas užtikrinamas nuotoliniu būdu tam, kad žmogui nereiktų iš tolimesnių vietovių vykti į didmiesčius. Esant administracinio nusižengimo bylos teisenoje dalyvaujančių asmenų reikalavimams nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, toks procesas organizuojamas numatant galimybę proceso dalyviams dalyvauti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjime ir nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų programas t. y. proceso šalims nevykstant pas pareigūną nagrinėjantį administracinio nusižengimo bylą. Asmeniui neturinčiam galimybių naudotis vaizdo konferencijų programomis, tačiau sutikus dalyvauti žodiniame administracinio nusižengimo bylos nagrinėjime nuotoliniu būdu, policijos įstaiga užtikrins galimybę asmeniui bylos nagrinėjime dalyvauti nuotoliniu būdu naudojantis policijos įstaigos kompiuterine darbo vieta, turinčia vaizdo ir garso priėmimo bei perdavimo galimybę. Esant poreikiui patalpos bus suteikiamos ir kito apskrities VPK teritorijoje esančiame policijos įstaigos padalinyje. Jeigu asmuo nesutinka, kad byla žodinio proceso tvarka būtų nagrinėjama naudojantis vaizdo konferencijų programomis, tai tokia byla žodinio proceso tvarka nagrinėjama įprasta tvarka, t. y. atsakomybėn traukiamam asmeniui vykstant pas bylą nagrinėjantį pareigūną. Be administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo šis skyrius rengs atsiliepimus dėl gautų skundų dėl nutarimų administracinių nusižengimų bylose, atstovaus policijos įstaigą teisme, nagrinėjant skundus, vertins administracinių nusižengimų bylų kokybę bei teiks metodinę praktinę pagalbą policijos pareigūnams, vykdantiems administracinių nusižengimų bylų teiseną, analizuos daromas klaidas. 

Kiti, ne Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriuose dirbantys pareigūnai, galės priimti nutarimus administracinių nusižengimų bylose tik dėl nusižengimų, už kuriuos sankcijoje numatyta bauda iki 100 eurų ir nenumatytos administracinio poveikio priemonės, išskyrus teisės vairuoti atėmimą iki 6 mėnesių.